ΦΙΑΛΕΣ

Φιάλες από 50ml-10lt, σε πολλά σχέδια και με πρωτοποριακό design.

 

ΦΙΑΛΕΣ
φιάλη - όγκος 50 ml,λαιμός 18 mm,βάρος 10 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 29 mm x 29 mm,ύψος 11 cm,κωδικός 21.160.001.
φιάλη λαδιού 500 ml marasca - 29/21 λαιμός,32 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 55 mm x  55 mm,ύψος 24,6 cm,κωδικός 21.123.102.
φιάλη - όγκος 50 ml,λαιμός 18 mm,βάρος 10 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 32.1 mm,ύψος 11 cm,κωδικός 21.160.000.
φιάλη λαδιού 250 ml marasca - 29/21 λαιμός,20 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 45,5 mm x 45,5 mm,ύψος 19 cm,κωδικός 21.123.101
φιάλη λαδιού 1lt marasca - 29/21 λαιμός,36 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 69 mm x 69 mm,ύψος 29,5 cm,κωδικός 21.111.102.
φιάλη λαδιού 1 lt - 29/21 λαιμός,32 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 84,5 mm,ύψος 26,5 cm,κωδικός 21.111.103.
φιάλη - όγκος 5000 ml,λαιμός 48-41,βάρος 95 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 16.5 cm x 15 cm,ύψος 31 cm,κωδικός 21.152.107.
φιάλη - όγκος 1500 ml,λαιμός 30/25,βάρος 36 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 91.0 mm,ύψος 32.0 cm,κωδικός 21.115.177.
φιάλη - 10000 ml όγκος,48-41 λαιμός,195 gr βάρος,διάμετρος 19.1 cm,ύψος 44 cm,κωδικός 21.156.110.
φιάλη - όγκος 5000 ml,λαιμός 48-41,βάρος 87 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 16.5 cm,ύψος 31.2 cm,κωδικός 21.151.107.
φιάλη - όγκος 1000 ml,λαιμός 28 mm,βάρος 31 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 83.6 mm,ύψος 27 cm,κωδικός 21.122.104.
φιάλη Αποστόλου- όγκος 500 ml,λαιμός 30/25.
φιάλη - όγκος 1500 ml,λαιμός 28 mm,βάρος 32.5 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 91.0 mm,ύψος 31.7 cm,κωδικός 21.116.105.
φιάλη - όγκος 1000 ml,λαιμός 30/25,βάρος 30 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 77.5 mm,ύψος 28.6 cm,κωδικός 21.131.102.
φιάλη - όγκος 300 ml,λαιμός 28/410 mm,βάρος 18 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 60 mm,ύψος 13.9 cm,κωδικός 21.160.004.
φιάλη - όγκος 500 ml,λαιμός 30/25 mm.
φιάλη - όγκος 2000 ml,λαιμός 38 mm,βάρος 53 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 10.5 mm x 16 cm,ύψος 23.5 cm,κωδικός 21.125.000.
φιάλη - όγκος 1500 ml
φιάλη - όγκος 1000 ml,λαιμός 30/25,βάρος 30 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 78.5mm,ύψος 28.5 cm,κωδικός 21.112.104.
φιάλη kimi- όγκος 1500 ml
φιάλη - όγκος 1500 ml,λαιμός 30/25,βάρος 30 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 87.2 mm,ύψος 32.1 cm,κωδικός 21.115.118.
φιάλη - όγκος 3000 ml,λαιμός 48-41,βάρος 72 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 13.5 cm,ύψος 30.8 cm,κωδικός 21.151.106.
φιάλη - 10000 ml όγκος,48-41 λαιμός,195 gr βάρος,διάμετρος 20.5 cm x 20.5 cm,ύψος 38.5 cm.
φιάλη - όγκος 200 ml,λαιμός 28 mm,βάρος 20 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 48.6 mm,ύψος 17.0 cm,κωδικός 21.160.002.
ΦΙΑΛΕΣ   φιάλη - όγκος 50 ml,λαιμός 18 mm,βάρος 10 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 29 mm x 29 mm,ύψος 11 cm,κωδικός 21.160.001.    φιάλη λαδιού 500 ml marasca - 29/21 λαιμός,32 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 55 mm x  55 mm,ύψος 24,6 cm,κωδικός 21.123.102.   φιάλη - όγκος 50 ml,λαιμός 18 mm,βάρος 10 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 32.1 mm,ύψος 11 cm,κωδικός 21.160.000.   φιάλη λαδιού 250 ml marasca - 29/21 λαιμός,20 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 45,5 mm x 45,5 mm,ύψος 19 cm,κωδικός 21.123.101   φιάλη λαδιού 1lt marasca - 29/21 λαιμός,36 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 69 mm x 69 mm,ύψος 29,5 cm,κωδικός 21.111.102.   φιάλη λαδιού 1 lt - 29/21 λαιμός,32 gr βάρος,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 84,5 mm,ύψος 26,5 cm,κωδικός 21.111.103.   φιάλη - όγκος 5000 ml,λαιμός 48-41,βάρος 95 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 16.5 cm x 15 cm,ύψος 31 cm,κωδικός 21.152.107.   φιάλη - όγκος 1500 ml,λαιμός 30/25,βάρος 36 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 91.0 mm,ύψος 32.0 cm,κωδικός 21.115.177.   φιάλη - 10000 ml όγκος,48-41 λαιμός,195 gr βάρος,διάμετρος 19.1 cm,ύψος 44 cm,κωδικός 21.156.110.   φιάλη - όγκος 5000 ml,λαιμός 48-41,βάρος 87 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 16.5 cm,ύψος 31.2 cm,κωδικός 21.151.107.   φιάλη - όγκος 1000 ml,λαιμός 28 mm,βάρος 31 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 83.6 mm,ύψος 27 cm,κωδικός 21.122.104.   φιάλη Αποστόλου- όγκος 500 ml,λαιμός 30/25.   φιάλη - όγκος 1500 ml,λαιμός 28 mm,βάρος 32.5 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 91.0 mm,ύψος 31.7 cm,κωδικός 21.116.105.   φιάλη - όγκος 1000 ml,λαιμός 30/25,βάρος 30 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 77.5 mm,ύψος 28.6 cm,κωδικός 21.131.102.   φιάλη - όγκος 300 ml,λαιμός 28/410 mm,βάρος 18 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 60 mm,ύψος 13.9 cm,κωδικός 21.160.004.   φιάλη - όγκος 500 ml,λαιμός 30/25 mm.   φιάλη - όγκος 2000 ml,λαιμός 38 mm,βάρος 53 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 10.5 mm x 16 cm,ύψος 23.5 cm,κωδικός 21.125.000.   φιάλη - όγκος 1500 ml   φιάλη - όγκος 1000 ml,λαιμός 30/25,βάρος 30 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 78.5mm,ύψος 28.5 cm,κωδικός 21.112.104. φιάλη kimi- όγκος 1500 ml φιάλη - όγκος 1500 ml,λαιμός 30/25,βάρος 30 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 87.2 mm,ύψος 32.1 cm,κωδικός 21.115.118. φιάλη - όγκος 3000 ml,λαιμός 48-41,βάρος 72 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 13.5 cm,ύψος 30.8 cm,κωδικός 21.151.106. φιάλη - 10000 ml όγκος,48-41 λαιμός,195 gr βάρος,διάμετρος 20.5 cm x 20.5 cm,ύψος 38.5 cm. φιάλη - όγκος 200 ml,λαιμός 28 mm,βάρος 20 gr,διαστάσεις σώματος-διάμετρος 48.6 mm,ύψος 17.0 cm,κωδικός 21.160.002.

preloader