ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΧΕΔΙΟΟΓΚΟΣ
ΛΑΙΜΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
ΥΨΟΣ
20.160.001ΦΙΑΛΗ 30 ml30 ml18 mm7 gr26 mm86 mm
21.160.000ΦΙΑΛΗ 50 ml50 ml18 mm10 gr32 mm110 mm
21.160.001ΦΙΑΛΗ 50 ml50 ml18 mm10 gr27 mm x 27 mm108 mm
21.160.003ΦΙΑΛΗ 187 ml187 ml28 mm20 gr46 mm175 mm
21.160.002ΦΙΑΛΗ 200 ml200 ml28 mm20 gr48 mm170 mm
21.123.104ΦΙΑΛΗ 250 ml250 ml28 mm20 gr
21.123.105ΦΙΑΛΗ 300 ml300 ml28 mm20 gr62 mm139 mm
21.131.103ΦΙΑΛΗ 500 ml
ΚΡΑΣΙΟΥ
Νο 2 one
500 ml28 mm - 30/25 mm18 - 24 gr76 mm185 mm
21.131.105ΦΙΑΛΗ 500 ml
ΚΡΑΣΙΟΥ Νο 1
500 ml30/25 mm18 gr70 mm195 mm
21.131.101ΦΙΑΛΗ 500 ml
ΝΕΡΟΥ
500 ml30/25 mm18 gr62 mm208 mm
21.131.036ΦΙΑΛΗ 750 ml
750 ml28 mm36 gr70 mm275 mm
21.131.035ΦΙΑΛΗ 750 ml
ΠΡΑΣΙΝΟ
750 ml30/60 mm50 gr70 mm276 mm
21.122.104ΦΙΑΛΗ 1 lt
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
1000 ml28 mm31 gr
21.131.102ΦΙΑΛΗ 1 lt
KIMI
1000 ml32/25 mm28 gr77 mm288 mm
21.112.104ΦΙΑΛΗ 1 lt
ΣΤΑΦΥΛΙ
1000 ml32/25 mm28 gr77 mm284 mm
21.116.106ΦΙΑΛΗ 1.5 lt
ΟΝΕ
1500 ml28 mm43 gr95 mm330 mm
21.115.119ΦΙΑΛΗ 1.5 lt
ΚΙΜΙ
1500 ml30/25 mm35 gr87 mm320 mm
21.115.177ΦΙΑΛΗ 1.5 lt
ΣΤΑΦΥΛΙ
1500 ml30/25 mm35 gr90 mm320 mm
21.115.120ΦΙΑΛΗ 1.5 lt
ΣΤΑΦΥΛΙ Νο2
1500 ml30/25 mm34 gr86 mm311 mm
21.115.118ΦΙΑΛΗ 1.5 lt Ζ1500 ml30/25 mm34 gr87 mm320 mm
21.122.108ΦΙΑΛΗ 2 lt
2000 ml28 mm45.5 gr94 mm342 mm
21.125.000ΦΙΑΛΗ 2 lt
ΣΤΑΦΥΛΙ
2000 ml38 mm53 gr107 mm * 155 mm233 mm
21.151.106ΦΙΑΛΗ 3 lt3000 ml48 mm58 gr137 mm308 mm
21.151.107ΦΙΑΛΗ 5 lt
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
5000 ml48 mm87 gr165 mm310 mm
21.152.107ΦΙΑΛΗ 5 lt
ΜΕΑΝΔΡΟΣ
5000 ml48 mm87 - 96 gr145 mm* 164 mm305 mm
21.152.109ΦΙΑΛΗ 5 lt
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΕΝ
5000 ml48 mm96 gr
21.156.112ΦΙΑΛΗ 10 lt
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
10000 ml48 mm130 - 170 - 196 gr191 mm438 mm
21.156.113ΦΙΑΛΗ 10 lt
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
10000 ml48 mm130 - 170 - 196 gr206 mm * 206 mm381

 

 

 

preloader