ΠΩΜΑΤΑ

ΠΩΜΑΤΑ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πώμα Φ 110
πώμα Φ 110 με εσωτερική χειρολαβή.
πώμα Φ 110 με εξωτερική χειρολαβή.